Prowadzimy szkolenia i warsztaty z zakresu:
– technik sprzedaży,
– marketingu aptecznego,
– zarządzania zapasami,
– zarządzania personelem,
– efektywnego wykorzystania narzędzi do prowadzenia polityki zakupowej.
Materiały szkoleniowe i warsztatowe dostosujemy do potrzeb Twojej firmy.