Jak efektywnie zarządzać, zwiększyć zyski i obniżyć koszty prowadzenia Twojej działalności.

Obszary doradztwa:

I Określenie strategii apteki/sieci aptek

 • Określenie celów rozwojowych
 • Opracowanie drogi rozwoju
 • Pomoc we wdrażaniu strategii
 • Monitoring etapów wdrażania strategii (realizacji celów)

 

II Analiza mikrootoczenia apteki

 • Analiza otoczenia i wpływ na dalszy rozwój
 • Określenie typów pacjentów–klientów
 • Definiowanie potrzeb pacjenta-klienta
 • Opracowanie metod zaspokajania potrzeb pacjenta-klienta
 • Analiza współpracy z dostawcami

 

III Analizy i raporty wewnętrzne dla apteki/sieci aptek

 • Opracowanie i analiza raportów zakupowych, sprzedażowych, magazynowych
 • Tworzenie porównywarek ofert zakupowych
 • Raporty z realizacji targetów sprzedażowych

 

IV Gospodarka magazynowa apteki/sieci aptek

 • Określenie zasad zarządzania zapasami
 • Określenie wystarczalności zapasu w dniach
 • Definiowanie poziomu zatowarowania z uwzględnieniem sezonowości
 • Określenie stopnia: przetowarowania, niedotowarowania, zalegaczy, preparatów przeterminowanych w całości magazynu

 

V Category management (opracowanie grup asortymentowych)

 • Definiowanie kategorii produktów aptecznych
 • Zarządzanie przestrzenią sprzedażową
 • Analiza zyskowności grup asortymentowych, kierunek rozwoju
 • Klasyfikacja obszarów sprzedażowych
 • Analiza grup asortymentowych
 • Analiza głębokości asortymentu

 

VI Polityka zakupowa apteki/sieci aptek

 • Określenie strategii zakupowej
 • Określenie poziomu wystarczalności zakupów
 • Optymalizacja zakupów w grupach asortymentowych
 • Analiza cen zakupu
 • Optymalizacja zakupów centralnych – programy IT

 

VII Polityka cenowa apteki/sieci aptek

 • Analiza cen – stan obecny
 • Zarządzanie cenami
 • Budowanie polityki cenowej

 

VIII Wzrost efektywności biznesowej (wzrost sprzedaży)

 • Opracowanie modelu obsługi pacjenta
 • Wdrożenie modelu obsługi pacjenta
 • Tworzenie systemów motywacyjnych dla pracowników
 • Optymalizacja grafików pracy
 • Pomoc w opracowaniu niezbędnych narzędzi systemowych programy IT, arkusze kalkulacyjne, porównywarki tabelaryczne

 

IX Dobre praktyki zarządzania dla apteki/sieci aptek

 • Opracowanie procedur funkcjonowania apteki
 • Określenie zasad postępowania
 • Opracowanie zasad wewnętrznych firmy

 

X Obsługa prawna

 • Konsultacje prawne udzielane w trakcie spotkań
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Przygotowanie projektów przepisów wewnętrznych i wzorów umów dla klientów